Sirtaki ( Hasapiko )

 
S İ R T A K İ
 

Bugün Yunan folklörünün ayrılmaz bir parçası haline gelen bir dans türüdür. Osmanlı döneminde  İstanbul`da oynanan "Hasapiko" (kasap) dansından doğmuştur. Hasapiko ağırlıklı olarak İstanbul`un  Fener ve Balat  semtlerinde, kasap loncaları arasında doğmuş Milli Şairimiz M. Akif Ersoy'unda Mensubu olduğu bir Osmanlı Arnavut Dansıdır. 1900`lüyılların başına kadar kasap loncalarında popülerliğini korudu. İstanbul`da günlük yaşamdan kesitler sunan bu oyunda, kasapların hayvanları kesmeden önce bir tür vicdan rahatlatma ritüeli olarak hayvanların etrafında döndükleri, önlerinde diz kırıp çöktükleri türünden bir Halk Oyunudur. Osmanlı İmparatorluğunda O dönemde İstanbul kasaplarının çoğu Arnavut olduğu halde,Hasapiko`nun niçin bir Yunan dansı olarak ünlendiği ise başka bir muammadır. 1458 -1821 Yılları Arasında Tam 363 Yıl Osmanlı Bayrağı Altında Yaşayan ve Milletlerimizden Biri Olan Yunanlılara Bu Dansı Geliştirip Yaşattıkları İçin Kendilerine Teşekkür Ediyoruz...

 

Sirtaki ve Hasapiko 

İsimlendirme konusunda, özellikle de Yunan olmayanlar arasında ciddi bir kavram kargaşası söz konusudur. Sirtaki sözcüğü 1960`lı yıllarda kullanılmaya başlamıştır. O yıllara kadar asıl kullanılan sözcük Hasapiko ve onun türevleridir; Hasapiko Argo (Ağır Kasap), Hasapiko Grigoro (Hızlı Kasap) ve Hasaposerviko (Sırp Kasabı) gibi. Sirtaki sözcüğü, bir diğer Yunan dansının adı olan Sirto sözcüğüne, Yunanca`da küçültme ve şirinleştirme eki olan -aki soneki eklenerek elde edilmiştir. Bu yeni isimlendirmeye Hasapiko`da yapılan bir değişiklik nedeniyle ihtiyaç duyulmuştur. Hasapiko Argo aynı ritimle başlayıp biten yavaş bir danstır. Ancak özellikle   Theodorakis ve Hacıdakis gibi bestecilerin 1960`lı yıllarda geleneksel Yunan müziklerine getirdikleri yeni yorumlarla birlikte, geleneksel Yunan dansları da bu dönemde belli bir değişime uğramıştır. Ağır bir ritimle başlayan Hasapiko Argo belli bir noktadan sonra giderek hızlandırılmaya başlamıştır. Bu yeni türü saf Hasapiko`dan ayırmak için Sirtaki sözcüğü türetilmiştir. Sirtaki, Hasapiko Argo ile başlayan ama bir süre sonra hızlanan dansın adıdır. Sirtaki hem Hasapiko`ya bağlıdır hem de ondan bağımsızdır. Öte yandan, bu isimlendirmeleri karmaşık hale getiren şey çeşitli kesimlerin bu danslar karşısındaki tutumlarıdır. Bu anlamda Sirtaki sözcüğü günümüzde bir parça aşınmıştır. Yunan kültürünün özgünlüğü hakkında kaygı taşıyan çevreler Sirtaki sözcüğünü dejenere olmuş, içi boşaltılmış bir sözcük olarak görür ve bu yüzden genellikle Hasapiko sözcüğünü kullanırlar. Bu kültürü fazlaca bilmeyenler ise Hasapiko Argo için bile Sirtaki isimlendirmesini kullanırlar.

 

 Sirtaki – Hasapiko Müziği ve Enstrümanları:

Sirtaki-Hasapiko parçalarının müziksel yapısı çoğu zaman 2/4`lük bir ölçüye dayanır. Tempo genellikle 60-65 bar/dakika biçimindedir. Bu standart ölçünün yanı sıra, özellikle Sirtaki parçaları 2/4`lük Hasapiko ölçüsü ile başlayıp, 4/4`lük Hasaposerviko ölçüsü ile bitmektedir. Bu tür parçalarla dansedilirken, dansa ağır Hasapiko ritmi ile başlanır, daha sonra şarkının bir yerinde müziğe bağlı olarak yumuşak ya da sert bir geçişle Hasaposerviko`ya geçilir. Bazı Hasapiko müziklerinde, özellikle de eski parçalarda taksimia denilen uzun bir intro bölümü vardır; ancak yeni parçalardaki taksimialar çok daha kısadır, hatta kimi yeni parçalar doğrudan ritimle başlamaktadır.

Sirtaki-Hasapiko müziklerinin geleneksel enstrümanı kuşkusuz Buzuki`dir. Yunanca`daki "buzuki" sözcüğü Türkçe`deki "bozuk" sözcüğünden türemiştir; zira buzuki olarak bilinen çalgı, Anadolu`da yaygın bir şekilde kullanılan Bozuk Saz`ın küçültülmüş bir türevidir. Buzuki dışındaki Sirtaki-Hasapiko müzik enstrümanları arasında şunlar sayılabilir:   bağlama (baglama), ud (udi), santur (santuri), kanun (kanoni), çimbalo (santurun biraz daha geliştirilmiş türevi), laternatulum (gayda), davul (daoli) ve akordeon. Yeni müziklerde bunlara org, gitar ve piyano da eklenmiştir. Sirtaki müziklerinde kimi zaman bu enstrümanlardan birkaçı, kimi zaman da tümü çeşitli kombinasyonlarla bir araya getirilerek, birlikte veya dönüşümlü olarak kullanılmaktadır. Ancak buzuki ve baglama çoğu parçada temel enstrümanlar olarak öne çıkar.

 

Figürler :

Sirtaki-Hasapiko, balo salonlarında büyük bir disiplin ve ciddiyetle icra edilen "avant-garde" danslardan oldukça uzak bir karaktere sahiptir. Modern batı danslarıyla kıyaslandığında, Sirtaki-Hasapiko yalın bir danstır. Ama basit değildir. Bu dansta da belli bir beceri ve ustalık gerektiren birçok karmaşık figür vardır. Bununla birlikte, çeşitli sıçrama ve bükülmeleri saymazsak, Sirtaki-Hasapiko`da bedeni çok zorlayan veya aşırı bir çeviklik gerektiren figürler çok fazla değildir. Genel olarak bakıldığında, Bu dansta öğrenilmesi zor olan şey figürler değildir; esas zorluk, bu figürlere can ve ruh kazandıracak bir tarzı ve havayı kazanma noktasında karşımıza çıkıyor. Yani Sirtaki-Hasapiko öğrenilirken üzerinde en çok durulması gereken şey estetiktir. Figürlerin bedene iyice oturup refleksleşmesi anlamına gelen estetik ise zamanla, ancak bir figür defalarca yapıldıktan sonra kazanılabiliyor

Sirtaki-Hasapiko ve diğer Yunan danslarının figürleri üzerine pek çok araştırma yapılmıştır. Yunan halk dansları üzerine yaptıkları önemli araştırmalar ve çalışmalarla tanınan Prof. Alkis Raftis ve Dora Stratou gibi araştırmacılar çeşitli figürlerin ortaya çıkışı ve bu figürlere yüklenmiş anlamlar üzerinde hayli ilginç gözlemlerde bulunmuşlardır. Bu çerçevede ele alındığında, Sirtaki-Hasapiko figürleri üç farklı kategoriye ayrılır; coşku ve sevinç figürleri, koyverme ve dağıtma figürleri, toparlanma ve durulma figürleri. Bu figürlerin tümü aynı müzik parçasında ardışık olarak yapılabilir; öte yandan bazı parçalar belli bir figür grubuna daha uygundur.  
 

 

                                                SİRTAKİ DERS ÜCRETLERİ  

 

6 Ders/Saatlik Özel Zeybekiko Paketi : 300 TL ( Tek veya İki Kişi )

6 Ders/Saatlik Özel Hasapiko Paketi : 300 TL ( Tek veya İki Kişi )

6 Ders/Saatlik Özel Zorba Oyunu Paketi : 300 TL ( Tek veya İki Kişi )

 

6 Ders/Saatlik Özel Sirtaki Üç ve Üzeri (Aile ve Arkadaş Grubu Her Birey İçin) 125 TL Alınır.

6 Ders/Saat Özel Sirtaki (Kurum ve Kuruluşlar 10 ve Üzeri Her Birey İçin) 100 TL Alınır.