Zeybek Çeşitleri ve Fiyatlar
 ZEYBEK TÜRLERİ

Harmandalı, Kerimoğlu, Çökertme, Ferace, Özel Ders Kurslarımız Devam Ediyor.

 

Zeybekler yiğitlik ve mertlik teması üzerine kurulu oyunlardır. Sazlarla oynanır ve ağır bir melodisi vardır. Bu oyunlarda en önemli kısımlar, oyunun vermiş olduğu karekteristik hava ve melodiye göre jest ve figürleri ayarlamaktır. Yani duruş basılış ve poz bu oyunun en önemli özelliğidir. 

Zeybek ege yöresini karekterize eden  kendine has oyunudur. Zeybekler; Mert, cesur, atılgan, mazlumun yanında, haksızlığa tahammülü olmayan olarak bilinirler. Kurtuluş Savaşında gösterdikleri mücadeleden dolayı Zeybeklik tarihi bir anı olarak yaşatılmaktadır. Batı Anadolu’nun her yerinde ‘’Zeybek’’ oyunu vardır. Antalya, Isparta, Burdur, Afyon ve hatta Sakarya’nın batı bölgesinde kalan illerimizde de bu oyunun etkilerini görmekteyiz. Yörede ‘’Kadın Zeybeği’’ ve ‘’Erkek Zeybeği’ olarak oynanır. Ancak kadınların oynadığı zeybek daha yörüktür. Erkek oyunlarının yöredeki diğer adı ‘’Ağır Zeybek’’tir. İzmir, Aydın, Muğla, Manisa illerimizi örnek verebiliriz. Zeybek’in en önemli özelliği tek olarak oynanmasıdır. Toplu halde oynandığında oyuncular arasında müzik ve ritim hariç hiçbir bağ bulunmaz. Her oyuncu serbest ve  içinden geldiği gibi oynar.

Etimolojik Olarak Zeybek

Zeybek sözcüğünün kökeni hakkında günümüze kadar farklı görüşler bulunmaktadır. Örneğin Halikarnas Balıkçısı ‘zeybek’ kelimesinin mitolojisini Homeros’la anlatır. olaks ve omega Tanrıça’nın baharda doğurduğu yumurtanın bölünerek iki ayrı ‘’o’’ olmasıdır. Bu yumurtalardan canlılar ve bitkiler türemiştir. Böylece Obekoss, Tobekkos ve İbakki sözleri zeybek olmuştur. 

Mahmut Ragıb Gazimihal ise Zeybek adını Greklerce de kullanıldığından bahseder. Yunanca’da ‘’b’’ sesi olmadığından onların dilinde Sayvakikos, Zaypapikos şeklinde görülür. Rodos’da Turkikos’lar için kullandıkları Saybak kelimesinin bizdeki karşılığı Zeybek olduğunu anlatır. Divan-ı Lügat-ı Türk’e göre Zeybek, Begnek kelimesindeki ‘’Bek’’ sözünün ‘’sağlam’’lık olduğu yazılır. ve ‘’Sağ’’ sözünün Zeybek anlamında olduğundan bahseder. Ayrıca ‘’s’’ harfinin bazen Türk dilinde ‘’z’’ olarak da söylenmektedir. Bunu Türk dilinin ses uyumu kuralı yapısı zorlar. ‘’Zag’’ hecesi kendinden sonra gelen ‘’Bek’’ hecesiyle birleştirilmiş ve Zeybek olarak günümüze kadar gelmiştir.


Efe Sözü ve Etimolojisi

Efe sözü Rumca’dan alınan ‘’Efendi’’ kelimesinin kısaltılmasından oluştuğuna dair bilgilerle beraber ‘’Efe’’ kelimesi ‘’Efendi’’nin tam karşılığı değildir. Efe, genç ve delikanlı demektir. Efendi Bizans dilinde okuma-yazma bilir demektir. Hoca Efendi, Kalem Efendisi ama Hoca Efe ve Kalem Efesi denmez. Fakat Efelerin Efesi denir. Efe sözcüğü ‘’Efeb’’den gelir. Efeb; genç delikanlı ve silah taşıyan yiğit demektir. Efeb Teşkilatı Yunanistan’dan önce Anadolu’da kurulmuştur. Bunlar tıpkı Zeybekler gibi dağ başında talim ederler ve daha sonra kente gelerek tiyatroda silah oyunları yaparlardı. Tiyatro yuvarlak olduğu için dansları da daireseldi. Bu dans aynı zaman dinsel bir ritüele de dönüşürdü. Sanat Ansiklopedilerinde Efe; eskiden asayişin korunmasına memur hafif silahlı asker sınıfına verilen addır. Selçuklular döneminde Aydın ve Teke yöresinde Efe denilen askeri bir sınıf oluşturulmuştu.

Efe – Zeybek ve Kızan

Efe; zeybek gruplarının başıdır. Zeybekler arasında kahramanlık yapmış cesur kişiler arasından seçilir. Efe olmak için zeybekler arasında yaşça büyük olmak önemli değildir. Zeybek; ‘’Kızan’’lara göre daha çok kahramanlık yapmış cesur kişilerdir. Zeybekler, Efe’nin emriyle Kızan’ları yetiştirirler. Zeybekler, Efe’lerin yanında birer ‘’Kol Bey’’i görevi görürlerdi. Zeybekler iyi silah kullanan cesur kişilerdi. Kızan’lar Zeybek’lerin maiyetinde eğitim alan gençlere verilen addır.

Efe ve Zebek Kurumu ilk kez 16. yy`da Osmanlı İmparatorluğunda otorite boşluğundan kaynaklana Celali İsyanları sırasında görülür. Anadolu`da halk nazarında dağlar,özgürlüğü yiğitliği, karşı koyuşu ve başkaldırıyı simgeler. Bu anlamda her zaman zorda kalan, darda kalan ve tutnacak dal bulamayanlar için dağlar, bir cazibe ve korunma merkezi olmuştur. Efelerin dağ çıkış nedenlerini şöyle sıralamak mümkün.

*Birçok Yerel Yönetimlerce çıkarılan ağır vergiler 
*Merkezi Yönetimden ( Osmalı Devletinden) adeta kopmuş, Kentlerde ve kasabalarda liyakatsız ve keyfi hareket eden yöneticiler. 
*Yerel Yöneticilerin,Efelerin akraba ve yakınlarına haksız baskıları ve zorba uygulamaları                    

 

Günümüzde akıllarda kalan Demrci Mehmet Efe, Kıllıoğlu Hüseyin Efe, Çakıcı Mehmet Efe, Yörük Ali Efe, Çakırcalı Mehmet Efe, Sarı Zeybek Kamalı, Saçlı Efe Mestan isimler sayabiliriz.
 

 

 

 

DERS ÜCRETLERİ 

 

GRUBA ÖZEL DERS ÜCRETİ

ÜÇ (3) VE ÜZERİ HER BİREY İÇİN 125 TL ALINIR. (Aile ve Arkadaş Grubu)

ON (10) VE ÜZERİ HER BİREY İÇİN 100 TL ALINIR. (Kurum ve Kuruluşlar İçin)

TEK VEYA ÇİFT KİŞİLİK DERS ÜCRETİ

     6 Ders / Saat Özel Harmandalı Zeybeği : 300 TL ( Tek veya İki Kişi )
     6 Ders / Saat Özel Kerimoğlu Zeybeği : 300 TL ( Tek veya İki Kişi )  
  6 Ders / Saat Özel Çökertme Zeybeği : 300 TL ( Tek veya İki Kişi )
   6 Ders / Saat Özel Ferace Zeybeği : 300 TL ( Tek veya İki Kişi )      

            
NOT : Zeybek Öğrenmek İçin 6 Saatlik Özel Ders Süresi Yeterlidir. Zeybek Kursuna Yeni Başlayanlara Önce Harmandalı Zeybeği Sonra İsteğe Göre Kerimoğlu Zeybeği Akabinde Ferace Zeybeği ve Çökertme Zeybeği Sıralaması Uygulanır. Herhangi Bir Zeybek Bilen ve Kursumuza Yeni Başlayanlar İstedikleri Zeybek Çeşidini Tercih Edebilirler...

Geliştirdiğim Yeni Creative Metod Dans Eğitimi Tekniği ile Ömür Boyu Bu Dansı Yapma Şansını Elde Ediyorsunuz...

Dans Kreatörü & Koreograf & Eğitmen

Metinhan


Zeybek Çeşitleri ve Fiyatlar
Zeybek Çeşitleri ve Fiyatlar
Zeybek Çeşitleri ve Fiyatlar
Zeybek Çeşitleri ve Fiyatlar
Zeybek Çeşitleri ve Fiyatlar
Zeybek Çeşitleri ve Fiyatlar
Zeybek Çeşitleri ve Fiyatlar
Zeybek Çeşitleri ve Fiyatlar
Zeybek Çeşitleri ve Fiyatlar
Zeybek Çeşitleri ve Fiyatlar
1